Vikingskip

Med den lange kysten vi har i Norge har vi en lang sjøfarts historie og båtproduksjons historie. Selv før viking tiden hadde man god erfaring med å farte ute på vannet, men da ikke på så lange strekninger. Da viking tiden startet rundt år 700 og den varte i rundt år 150 år ble det foretatt flere og flere lengre turer med ganske små båter. Det var klink bygde trebåter med kjøl, seil og årer.

Skipene

SkipeneI tiden rett før vikingtiden var båtene ikke rigget for å bruke seil, man brukte kun årer som fremdrift. Disse båtene var tilpasset forholdene her oppe i nord. Det ble fort endret når man oppdaget kjølens betydning for båtene, det medførte til at seil kom på disse båtene og fikk da en båt som kunne få en hurtighet de ikke hadde sett før. Den første kjente seilbåten vi har i Norge er Osebergskipet, det ble bygd i rundt år 820 men man regner med at seilbåt historien i landet var før den tid. Skipet er i dag plassert i vikingskiphuset som ligger i Bygdøy i Oslo sammen med flere vikingskip. Det er et klinkbygd skip hvor det er brukt mest eik som materialer, det er noe over 20 meter langt og rundt fem meter bredt. Det hadde plass til 30 roere og er i forhold til andre vikingskip som er funnet ganske spinkelt, så man regner med at det ble bare brukt i de nære kystområdene.

Gokstadskipet

Vikingskipet Gokstadskipet er det største som har blitt bevart her i landet, det står også utstilt i vikingskipshuset ute på Bygdøy. Også dette skipet ble bygd i hoved saklig av eik, det er litt over 23 meter langt og litt over 5 meter bredt. Her er det plass til 32 roere og hadde seil på rundt 110 kvadratmeter. Man regner med at toppfarten på skipet var rundt 12 knop, noe som var ganske fort på den tiden.

Men har lagd to kopier av denne båten i nyere tid, den ene var til innspillingen av serien Vikingene. Her ble det brukt furu som viste seg og bli for svakt, skipet fikk skader under innspillingen og ferden over til Amerika. Skipet Viking var den første kopien som ble lagd, det ble først vist frem på verdensutstillingen i 1893. Skipet ble bygd I Sandefjord og med et mannskap på 12 personer seilte man skipet over til New York og oppover Hudso elva og endte turen i Chicago hvor verdensutstillingen skulle finne sted.

Klåstadskipet

Det som omtales som Norges fjerde viking skipe er Klåstadskipet, det er i dag utstilt i Tønsberg på Slottsfjellmuseet. Dette skipet regner man med at forliste og havnet innerst i Klåkstadkilen hvor det ble funnet. Dette mener man var et lasteskip som fraktet varer og ikke et skip som ble brukt til og raide rundt i Europa. Det er det eneste skipet som har blitt funnet og ikke vert en del av et gravkammer, man har funnet rester etter dyr, personlig utstyr, kister med tøyrester, senger og mange ting som de døde skulle ha med seg til dødsriket på de andre skipene.

Klåstadskipet
Klåstadskipet