Trebåt

Norge har lange gode tradisjoner med båtbygging langs vår lange kystlinje, og det er fortsatt mange små og store båtprodusenter. Det å lage sin egen båt er det mange som stolt har gjort. Man trenger jo ikke og være utdannet båtbygger for og lage seg en liten trebåt selv. Man trenger bare å være litt nevenyttig og ha god tid og ha plass nok så får man det til etter hvert.

Bygging

Det har blitt mange som har lagd sin egen trebåt, det er ikke så vanskelig som det høres ut som. Men man må jo gjerne være litt nevedyktig for å få det til.

Hastverk har ingen hensikt heller, da blir det gjerne mye feil som man må rette opp.

Trebåt bygging består av flere måter å gjøre det på, en av dem er Kravell bygging. Det er navnet på teknikken med indre rammeverk og glatte bordkledninger.

Kravell byggingen var en mere solid måte og bygge båter på, enn for eksempel klinkbygde båter. Det er igjen flere måter og gjøre dette på men grunnprinsippet er det samme.

Kravell byggingen er en ganske ny måte og lage trebåter på, den kom da det ble behov for større og solide båter i starten på middelalderen.

Det var de store sjøfarts nasjonene som Frankrike, Spania, England, Italia og Nederland som trengte større båter til frakt av mennesker og varer. De militære så straks fordelen med disse solide båtene, de kunne utstyres med tunge kanoner noe som var utenkelig før denne tiden.

Byggemetoden er flere tusen år gammel og ble i starten brukt av de mindre fiskebåtene. Metoden ble da også brukt videre på de større båtene som så fordelen med disse solide båtene.

Det eldste skipet man har funnet med denne byggemetoden er i fra faraoenes tid i det gamle Egypt. Det er Khufu skipet som var på litt over 40 meter langt og var begravet sammen med sin eier faraoen Keops som levde rundt år 2500 f. Kr.

Teknikken som ble brukt var at man har kjølen som man så setter opp ett indre rammeverk av bjelker og spanter. Så da er det plankene sin tur, de ble lagt kant mot kant og store trenagler ble så brukt til og feste dem til bjelkene og spantene. Dekket ble så lagt på samme måte.

For å få det tett mellom plankene ble det som regel brukt hamp som var blitt spunnet. Trematerialet som ble foretrukket var for det meste Eik til bjelkene og spantene. Til de glatte plankene ble det brukt forskjellige tresorter, litt avhengig av de lokale tre slagene man hadde.

Halvkravell

 

Kravell og Halvkravell metodene ble begge brukt på samme tid, det var litt avhengig av hva slags båt man skulle lage og bruken som avgjorde byggemetodene.

En halvkravell er klinkbygd under vannlinjen og da Kravell bygd over vannflaten. Dette var en enklere måte og bygge på menes det. For da behøvde man ikke å lage spant og bunnstokker hugget til og lagt inn. Man slapp da og ta opp igjen spantene noe som forenklet prosessen.