Topp moderne tråler

Det at båter og utstyr hele tiden er i endring, er noe som har skjedd i mange tiår nå. Endringene har jo hele tiden vært der, men de siste tiårene har det virkelig skjedd mye. Fra det å ha ganske mange små og middelstore båter, har det blitt færre men desto større enheter. Det jeg tenker på er de store fabrikktrålerne, som det finnes en rekke av i både inn- og utland. Vi skal nå se litt på tråleren som sies å være den mest moderne her til lands, og når jeg ser på den så tviler jeg ikke på at det er sant.

300 millioner norske kroner

Ja dette er altså prislappen på Prestfjord Havfiske sin nye tråler, som kan skilte med det mest morderne utstyr som finnes. Navnet på den nye tråleren er «F/T Holmøy» Ombord i båten finnes det blant annet sykestue, flotte salonger og eget trimrom for mannskapet. Tiden med kummerlige forhold til sjøs, kan virke å være over. Det kommer stadig nye båter, men så vidt meg bekjent er dette den nyeste tråleren som finnes. Den er riktig så flott å se på, og lengden på stoltheten til Prestfjord Havfiske er snaue 70 meter.

Barentshavet

Det er langt mot nord denne flotte båten skal operere i, nærmer bestemt i Barentshavet. Mannskapet er enige om at den nye tråleren er riktig så flott, ikke minst på grunn av de lange toktene de har ute på havet. Hele 40 personer arbeider på tråleren, og ingen av dem har noe å utsette på hva de ser ombord på den nye arbeidsplassen sin. De er alle sammen enige om at standarden er godt, og gleder seg til å få jobbet ombord på båten.

Stadig synkende antall fartøy

Kanskje overskriften ikke passer så godt, all den tid det er fartøy/båter det er snakk om. Men sannheten er som jeg var litt inne på i innledningen, at det stadig blir færre men større enheter ute på havet. Sjarker er en type båt som hvert eneste år synker i antall, til fordel for de store som kommer til. På 1960-tallet var det desidert flest fiskebåter i Norge, da lå faktisk antallet på over 40000 enheter. I dag ligger det registrert cirka 5900, så det sier jo en del om utviklingen vi har hatt de siste tiårene.

Antall fiskere mer enn halvert siden 1990

Det er ikke noen tvil om at fisket har blitt mer effektivt, når man i 1990 hadde i underkant av 28000 fiskere – er tallet i dag cirka 12000. Dette er jo langt under halvparten, og det bare i løpet av snaue 30 år. Prestfjord Havfiske produserer cirka 16000 tonn med fisk i året, og tidligere sendte de mye fisk til Asia og Kina rundfrosset. Men den siste tiden har ikke Kina vært deres største marked, men derimot Europa. Denne trenden har man opplevd en stund i bransjen, og det synes daglig leder i Prestfjord Havfiske er positivt. Vi ønsker Prestfjord Havfiske all mulig lykke til med den flotte tråleren!

Antall fiskere mer enn halvert siden 1990
Antall fiskere mer enn halvert siden 1990