Redningsselskapet

Med den lange kystlinjen vi har i Norge er det veldig mange av oss som er mye ute på havet. Det kan være både i yrkes sammenheng eller i privat sammenheng. Det er da godt å vite at det finnes hjelp der ute om uhellet skulle være ute. I over 125 år har de gjort alt de klarer for folk i nød ute på havet. De har så langt reddet over 6400 mennesker i fra den sikre død, og de har bistått hele 600 000 andre som har hatt større eller mindre problemer ute på havet.

Etableringen

Det var i starten på 1889 at en gruppe mennesker var samlet til møte i Christiania som Oslo het den gangen, hensikten med møtet var å danne et landsdekkende rednings selskap. Mange hadde mistet livet på sjøen og man så nødvendigheten av et så selskap, man husket at i 1849 mistet rundt 500 fiskere livet under Lofotfiske og 1868 tok kulde og storm ytterligere 100 liv. Det utnevnes en komite som har til oppdrag og starte selskapet, det blir holdt foredrag og innsamling av penger over det meste av landet. To etter det første møtet blir så NSSR- Norsk Selskab til Skipbrudnes Redning stiftet.

Rednings skøytene

Men de har fortsatt ikke blitt enige om hva som er den beste måten å gjøre dette på. Skal det bli store rednings skip drevet frem av damp eller flytende rednings stasjoner, flere forslag foreligger. De bestemmer seg så for å lage en konkurranse blant båtbyggerne i landet for og finne en mest egnet rednings skøyte. Her gikk førstepremien til båtbygger C L Stephansen i fra Arendal. I komiteen satt også den godt kjente båtbyggeren Colin Archer, han fikk i oppdrag og lage sitt forslag. Det blir så besluttet at det skulle lages en båt fra Stephansen og en i fra Archer for og se hvilken av de som egnet seg best. På et år ble det sjøsatt hele fire redningsskøyter, RS 1 Colin Archer, RS 2 Langesund, RS 3 Tordenskjold og RS 4 Feie var navnene de fikk.

Det første store oppdraget

I mai 1894 i Hamningberg i Finnmark ble det så sterk vind at fiskerne på fiskebåtene som lå til ankers kom seg ikke til land. Det ble gjort iherdige forsøk på og hjelpe dem i fra land, men det nyttet ikke. Da kom RS Colin Archer inn i havnen, de tømmer olje på sjøen og det roer bølgene nok til at de kan få manøvrert seg opp til fiskebåtene og plukke opp folk. De klarte den natten og redde hele 37 menneskeliv, ingen andre skip klarte seg mot uværet. Denne heltedåden ble fort kjent over hele landet og ble et skikkelig løft for selskapet. Når så redningsselskapet hadde eksistert i syv år hadde de reddet hele 900 mennesker og rundt 250 fartøy som var blitt berget. Man hadde da 13 redningsskøyter i tjeneste. Redningsselskapet har vokst i alle år, i dag finner man en avdeling omtrent over alt langs vår lange kyst. Dagens flåte av redningsskip består av nesten 50 stykker med smått og stort.

Colin Archer
Colin Archer

Det er godt å vite at hjelpen er i nærheten