Norske historiske båter

Norges skips historie er lang og godt kjent i verden, vi har en god tradisjon med båtbygging og skipsfart. Foruten vikinger skipene som er funnet i moderne tid har vi også hatt andre skip som har gått inn i historiebøkene. Norske oppdagelses reisende har benyttet seg av skip i lange tider, da av spesielt Roald Amundsen som brukte fler forskjellige skip på sine turer til syd og nord pol områdene.

Belgica

På Roald Amundsens første tur til Antarktis var han styrmann på en båt med navnet Belgica. Det var egentlig en hvalbåt som hadde navnet Patria og som ble bygd i Svelvik. Båten ble så kjøpt opp av en offiser i den Belgiske marinen som planla en ekspedisjon til Antarktis. Etter en omfattende ombygging var ekspedisjonen klar til avgang i fra Antwerpen høsten 1897. Etter en rundtur og kartlegging av en god del øyer i området rundt Peter I Øy ble de innefrosset i isen, dette gjorde at de måtte tilbringe hele 13 måneder i Antarktis før de endelig fikk skipet fri i fra isen.

Gjøa

Gjøa er en 70 fots jakta som ble bygd i Rosendal som ligger i Hordaland i starten på 1870 tallet. Den ble først brukt i fiske industrien før Roald Amundsen så kjøpte den for å bruke skipet til arktiske ekspedisjoner. Skipet ble det første til og sele igjennom Nordvestpassasjen, det er sjøruten fra Atlanterhavet og over til Stillehavet via den arktiske delen i nord Canada. Skipet kom fram til San Francisco i midten av oktober etter en tur som varte i tre år. Her ble skipet kjøpt opp av Norske og Amerikanske entusiaster og ble så satt på utstilling i Golden Gate Park. Etter rundt 60 år ble skipet igjen ført tilbake til Norge og er i dag utstilt på Fram museet på Bygdøy.

Gjøa
Gjøa

Fram

Fram ble bygd i Larvik på oppdrag i fra Fritjof Nansen, han ga oppdraget med og bygge skipet til den kjente Colin Archer en anerkjent båtbygger og båtkonstruktør. Skipet skulle brukes til ekspedisjoner både til Antarktis og til Arktis og skulle bygges på en sånn måte at det var det sterkeste skipet noensinne. Det måtte kunne tåle skruisen og kunne brøyte seg vei i ismassene. Han skulle la seg fryse seg inn i drivisen under en tur til Nordpolen, da måtte han ha et solid skip.

Fram
Fram

Archer gjorde en god jobb da han konstruerte og bygde Fram, det har blitt brukt til tre store ekspedisjoner i arktiske strøk. Først var det Nansens Fram ekspedisjon som startet i 1893 og tok rundt tre år, han skulle forsøke og nå den geografiske Nordpolen. Det gikk ikke helt som planlagt og Nansen forsøkte og komme frem til målet med hundespann etter at Fram hadde fryst inn i pakkisen. Han nådde ikke helt frem til punktet, man han satte ny rekord med og komme nærmest. Den andre ekspedisjonen Fram var på ble med Otto Sverdrup som skulle kartlegge områder ved Nordvest Grønland. Turen ble på hele fire år før de returnerte. Da Roald Amundsen foretok Fram sin tredje tur, det ble til Sydpolen. Denne ekspedisjonen ble den første i verden til og nå frem til det geografiske Sydpol punktet. Fram er i dag stilt ut på Fram museet som ligger på Bygdøy i Oslo