Norske historiske båter 2

Det har blitt en god del Norske båter som har kommet inn i historiebøkene med tiden. Vikinger skip og skip brukt av våre store oppdagelses reisende er noen av dem. Vi har jo lange tradisjoner med skipsbygging og sjøfart, så sjøveien rundt omkring i verden har vert en naturlig del av vår måte og reise rundt på. Dette brukte Fridtjof Nansen og Roald Amundsen seg av på sine turer til de arktiske strøkene.

Maud

På Vollen rett utenfor Oslo holdt båtbygger Chr Jensen til, han fikk i oppdrag av Roald Amundsen og bygge skipet Maud. Det var beregnet til en andre tur til Arktis da gjennom Nordøst passasjen og vart konstruert for nettopp dette formålet. Turen gikk ikke helt som Amundsen hadde planlagt, det ble mange hindre på veien og turen tok rundt seks år. Da de så kom fram til Alaska gikk båten inn i konkursboet til Amundsen og solgt, skipet ble døpt om til Baymaud. Skipet gikk så som transportskip på Canada og USA kysten for og så ende opp som et vrak ved Viktoria Island. En lite glamorøs skjebne i forhold til de andre skipene som hadde blitt brukt til ekspedisjoner. Men skipet ble etter hvert reddet, det ble kjøpt opp av Asker kommune og jobben med og få Maud tilbake til Norge startet. En dyr og omfattende prosess startet, man regnet med at det ville koste godt over 200 millioner kroner og reparere skipet og få det fraktet til Norge. Jobben med og få skipet til Norge pågår fortsatt, det er forventet at det vill ankomme Vardø på 100 årsdagen etter at det forlot Norge.

maud
maud

DS Quest

DS Quest ble bygd i Risør og ble brukt under i det de kalte Quest ekspedisjonen til Antarktis. Skipet ble opprinnelig bygd som en hval og sel fangst skip og het da Foca 1, fire år senere kjøpte så Ernest Shackleton skipet for å bruke det til sin ekspedisjon. Etter rundt ett år med ombygging i England var de klare for å starte turen, dagen etter at de ankom Sør Georgia døde Shackleton. Han hadde hjerteproblemer, men ekspedisjonen fortsatte da med Frank Wild som den ansvarlige for turen. Quest var ikke så godt egnet for turen i de antarktiske farvannet, det klarte ikke og komme seg frem i pakkisen. Skipet skiftet så eiere en god del ganger før det forliste utenfor Newfoundland i starten på 60 tallet. Heldigvis ble hele besetningen berget.

DS Antarctic

DS Antarctic ble bygd i Drammen som selfangst skute i starten på 1870 tallet, det ble brukt til dette i noe over ti år. Da ble det bygd om for og ta en hvalfangst ekspedisjon til Antarktis. Turen ble en historisk hendelse da en gruppe av mannskapet klarte og komme seg i land på Kapp Adare, det ble den første ilandstigningen i det Arktiske kontinentet som er blitt dokumentert. Skipet ble solgt flere ganger, men skipet ble stadig brukt til forskjellige forskningsturer til Grønland, Spitsbergen og Antarktishalvøya.

DS Antarctic
DS Antarctic

Skipet sank ved Pauletøya i 1903 da det var på vei for å hente de som hadde overvintret på Snow Hill Island.