Norske båttyper

I et land som Norge finnes det nesten selvfølgelig mange forskjellige båttyper. Både store og små. Alt fra den minste lille jolla til skip produsert ved norske verft. Hvor mange det i antall kan være snakk om er nesten umulig å finne ut eller i hvert fall en meget stor jobb. Men ved første søk på internett finner jeg 90 forskjellige norske båttyper listet opp.

Alfabetisk

Uten å sette noen type foran noen andre så plukker jeg den første jeg finner på listen på internett. Den første som står listet opp på Wikipedia på nettet er; Aasterne. Aasterne eller bare terne som den kalles, er fellesbetegnelsen på båter som kan benyttes til dagsturer produsert av Bjarne Aas. Den første båten som ble produsert i 1934 ble ingen direkte suksess. Men allikevel så produserte Bjarne Aas hele 615 båter totalt, hvorav cirka 50 Aas-terner er produsert på Isegran i Fredrikstad. I 1962 ble driften overtatt av Henrik Aas, men firmaet gikk konkurs i 1968.

 

Båten har endret både litt på form og fasong i løpet av «karrieren». Den nye båttypen, som ble kalt «Terna» eller «Aas-terna», er klinkbygd over vannet og kravellbygd under. Hensikten var å få så liten motstand som mulig i vannet og å redusere spruten oppover på båtsidene. Kombinasjonen klinkbygging og kravellbygging er en del av båtbyggertradisjonen i Østfold og har vært vanlig på lokalbygde båter, inkludert snekker, både i Onsøy og på Hvaler. Aas-ternene ble bygd etter kundens ønsker og krav, og størrelsen kunne variere fra 23 til 32 fot. Også utseende varierer, mye etter hva kundene ønsker.
Ca. 20 terner er fortsatt bevart. I dag er det Fredrikstad Museum som eier og drifter bygningene til Bjarne Aas på Isegran.

Ny drift – relansering

I perioden fra 1968, da firmaet gikk konkurs, og frem til en relansering i 1988 av Fjord Motorboats, ble det ikke produsert noen båter. Ved relanseringen var alle modellene i plast med innredning i teak. Denne modellen ble gitt navnet Fjord Terne 28. Dette var da en type skjærgårdsbåt – utstyrt med innenbordsmotor, og kunne nå en toppfart på 30 knop. Mot år 2000 ble nesten hele produksjonen til Fjord motorboats konsentrert om terner, men også i modellene Fjord 21 og Fjord 24. Den siste modellen ble satt i produksjon i år 2000, og ble gitt navnet Fjord Terne 28 c. Fjord Motorboats har også produsert andre merkenavn som Selco, Ancas, Herwa, med flere. Båter i et stort antall modeller opp til 40 fot ble produsert.

Konkurranse fra utlandet

Fjord Motorboats får utover på 2000 tallet konkurranse fra den danske Walsteds Baadeværft A/S som solgte den Aas-terne-inspirerte Hankø 28 Classic. Ofte kalt Hankø-terne. Den typiske Fjord Terne båten betegnes nå som en daycruiser, eller åpen båt med vindskjerm og minikabin.

Fjord Motorboat
Fjord Motorboat

Mange båttyper

Det blir alt for omfattende å skrive om alle de forskjellige båttypene vi har i Norges land, så jeg nøyer meg med denne ene artikkelen og henviser til internett dersom du ønsker å lese om flere andre typer.