MK «Lykken» har en spennende historie

Vi har etter hvert skrevet om en rekke type fartøy, men hovedsakelig holdt oss til de med litt nyere årgang. Nå skal vil ganske nøyaktig 80 år tilbake i tiden, og se hva som skjedde med fiskebåten «Lykken» Det som finnes av historie i disse gamle båtene, er uten unntak spennende lesing. Men noen båter har opplevd mer enn andre, og krigen gjorde at en del båter gikk tapt. Det er historien om hva som skjedd med «Lykken» under krigen, som jeg synes er det mest spennende med denne båten. Det at den i dag er restaurert, er ikke annet en fantastisk – og det takket være en rekke ildsjeler som har brukt mye tid på den.

Nygaardsvold båtene

På slutten av 1930-årene ble en rekke fiskefartøy gitt støtteordninger, dette for å bygge opp den norske fiskeflåten som hadde hatt tøffe tak på 1930-tallet. «Lykken» er bygget i 1939, og den har en størrelse på 37 fot. Båten ble bygget i Trøndelag, nærmere bestemt i Namdalen. Men eier av «Lykken» var Normann Nilsen litt lenger nord, han bodde i Øksnes i Nordland fylke. Grunnen til at «Lykken» og en rekke andre fiskebåter fikk klengenavnet «Nygaardsvold båt» var at det var hans regjering som fikk i stand den nevnte finansiering av båtene.

Fisket langt nord

Når «Lykken» var bygget ferdig i 1939, ble den satt inn i fiske både i Lofoten, Vesterålen og Finnmark. Dette var rett før 2.Verdenskrig brøt ut, og den drev fiske også litt etter at krigen hadde brutt ut. Men det varte ikke lenge før fiskebåten ble benyttet, til helt andre oppdrag enn å fange fisk i havet nordpå. Krigen gjorde sitt til at båten sammen med mange andre, ble satt inn i illegalt arbeid.

Frakt av flyktninger

Krigen medførte en stor strøm av flyktninger både til Sverige, men også over havet til blant annet England. Oppgaven til «Lykken» ble å transportere flyktninger, ut til større fartøy som tok dem videre til tryggheten i andre land. Også eier av båten Normann Nilsen måtte flykte, og valget ble naturlig nok sin egen båt til denne oppgaven. Dette skjedde mot slutten av krigen, nærmere bestemt i desember 1944.

Creel Sea Boat via Max Pixel
Creel Sea Boat via Max Pixel

Forsøkt senket

Tyskerne gjorde en stor innsats for å senke båten, noe de også trodde de hadde klart. Men det skulle vise seg at den aldri sank, men det var veldig nær at den ville være tapt for alltid. Den klarte seg inn til Senja, og ble etter krigens slutt bygget opp igjen og tatt i bruk. Det kan jo være båtens navn, som her gjorde seg gjeldende. Etter gjenoppbyggingen, ble båten solgt til nye eiere i Finnmark i 1952.Det at den faktisk var i drift frem til 1979, viser hvilken fantastisk god båt vi her snakker om. I perioden mellom 1979 og 1987 hadde «Lykken» en rekke eiere, men Sør-Varanger Museum kjøpte båten i 1987. Senere skal vi følge arbeidet med fiskebåten «Lykken» Hvordan den ble restaurert, og hvordan den fremstår i dag. Så det er bare å følge med videre.