MK Faxsen og deler av den historie

Mk Faxsen er en legende blant kystfolket fra Møre og opp til Finnmark. Den 100 år gamle fiskeskøyta har utført mange oppdrag langs nordre delen av norskekysten. Både som fiskeskøyte, frakteskute, i krigstjeneste og passasjerbåt på cruisetur. Men den har også vært mange turer enda lenger sør enn til Møre. En av de senere års sydligere reiser var «Kulturseilasen 2014» – Grunnlovsjubileumsturen sommeren 2014 ned til Oslo.

1927 – et vanskelig år

I 1927 var det et meget dårlig år for Lofotfiske og fiskebruket ble slått konkurs – mest sannsynlig på grunn av dette årets dårlige fiske. Alt av eiendeler gikk med i denne konkursen – også MK Faxsen. Men båten ble reddet av en fjern onkel som kjøpte den tilbake til familien igjen.

Båten har vært arbeidet for familien og opp til 10-15 ansatte fiskere nesten året rundt. Kun de forskjellige onnene i løpet av året var båten landfast. På nyåret var det storsildfiske på Vestlandet som gjaldt. Deretter bar det rett til Lofotfiske.

Utover sommeren og høsten var det småsildfiske med not som gjaldt. Da var det å farte rundt til de fiskeriområdene som var der man kunne tjene noen kroner. Ofte inn og ut av fjordene for å jakte på silden. Til dette fisket trengtes det 15 mann, mot normalt 10 mann ellers i året.
Mellom de største sesongfiskeriene tok båten også på seg transport av fiskelaster til og fra forskjellige steder langs kysten.

Krigstiden

9. April 1940 hadde Faxsen nettopp et slikt transportoppdrag. De var på vei sørover til Trondheim med en iset ferskfisklast fra Lofoten. Etter å ha hørt nyhetene om morgenen 9. April stoppet de opp en liten stund, men bestemte at de bare måtte ta sjansen og fortsette siden de hadde fersk fisk i lasten. Ytterst i Trondheimsfjorden ble de stoppet av tyske marinebåter. Faxsen ble konfiskert og mannskapet måtte bare forlate båten etter at lasten var losset i Trondheim.

Tyskerne tok i bruk båten som bevoktningsfartøy utover i Trondheimsfjorden utover i krigen.  Den første tiden fikk Harald Pedersen 300 kroner pr. måned for denne bruken. Disse pengene kom godt med siden båten hadde fått ny motor ikke alt for lang tid før krigen, og denne motoren var belånt. Det var også flere ting som måtte betales for å bruke en slik båt. Men dessverre så stoppet disse pengene snart opp å komme.

Etter krigen

Krigen var meget hard mot Faxsen og båten ble hentet hjem fra Kristiansund i en sørgelig forfatning kun kort tid etter at freden hadde brutt ut.
I årene etter krigen var det frakt av bygningsmaterialer og artikler langs kysten som var hovedforretningen – kun avbrutt av en tur på slippen for overhalingen som trengtes etter krigens herjinger med båten. I cirka 5 år etter krigen pågikk denne typen fraktoppdrag.
Fra 1950 og fremover har det vært mange typer fiske.

–    Storsildfiske på Vestlandet igjen,
–    Lofotfiske som hjelpebåt,
–    Vårtorskefiske på Finnmarken,
–    Loddefiske,
–    Mye fiske lokalt i Salten området.

Mye fiske lokalt i Salten området.
Mye fiske lokalt i Salten området.

Det ble også mye fraktkjøring av forskjellige typer.

Båten har også 1 gang i sin historie byttet nummer fra N-16-B til N-26-B. Dette måtte skje i forbindelse med salg av torskekvoter. Båten måtte selges sammen med torskekvoten for så å kjøpes tilbake igjen med nytt nr.

Og altså nå i helt de siste årene var båten på flere turer til Oslo for å være med på Landsstevnet for «Forbundet KYSTENs historie» Og i 2014 var det 100 års jubileum siden grunnloven i Norge ble grunnlagt da i 1914.