Kompasset

Alle som har vært om bord i en båt eller et skip og hvert i nærheten av skipets/båtens styrhus eller «bro» som det også heter, har sett et kompass. Kompasser finnes i mange størrelser og varianter, men skipskompasset er et meget viktig instrument.

Historie

Et kompass brukes til å navigere med. Navigere vil si å finne den retningen man skal seile i forhold til hva man har regnet ut via kart og andre hjelpemidler. Dersom det ikke er store avvik, så vil et magnetisk kompass rette seg inn og peke mot det geografiske nordlige punkt i verden – Nordpolen. Men det finnes flere typer kompass annet enn magnetiske. Det er både gyrokompass og nå i dag selvfølgelig elektroniske kompass. F.eks. et håndholdt radiopeileapparat brukes signaler som kalles for ADF og NDF sammen med kompass for å finne riktig retning for sender.

Kompass
Kompass

Kina var de første som konstruerte kompass cirka rundt år 1090 under Song Dynastiet, mens det i Europa er spor å finne av kompass tilbake på 1100 tallet. I Norge ble de første kompassene kalt for Leidarstein. Det har blitt finnet varianter fra midt på 1300 tallet, mens det magnetiske kompasset vi kjenner stammer fra cirka år 1900.

Skipskompasset

I kompasset for fartøyer, båter, fly eller biler har en kompass skive graderinger for å vise hva kursen er. Kompasset er ofte opphengt og er væskedempet for å tåle bevegelser. Kompass blir jo ofte brukt om bord i f.eks. skip som går i høye bølger – da er det viktig at kompasset er så stødig som mulig. Veldig ofte hadde kompassene om bord i skip inndelt i noe som de kalte for kardinal- og interkardinalstrek .

Om bord i de største skipene er det flere kompasser. Hoved kompass og avlesningskompass. Hoved kompasset er da gjerne sentralt plassert, mens visningskompass kan stå steder det til og med er ugunstig magnetisk med kompass.

Orienteringskompasset

Orienteringskompasset er det passet vi «vanlige mennesker» kjenner til. En liten plastplate med kurs pil og kompasshus montert på platen. Vi vrir på det runde kompasshuset til ønsket kurs, og når nålen er i senter viser kompasset retningen mot utvalgt mål. Ganske enkelt men ikke så lett å forklare bare med ren tekst her. I dag finnes det varianter til de mer avanserte brukerne som orienteringsløpere. Et slikt kompass burde være obligatorisk i alle tursekker i skog og mark.

Magnetiske kompass

Farter man i nærheten av et pol område, så vil det magnetiske kompasset bli påvirket og ikke lenger fungere som det normalt skal. Magnetiske punkter som tiltrekker og frastøter hverandre kjenner vi alle til fra leken i barndommen med små magneter.

«Den magnetiske Nordpolen» er forskjellige ting ettersom hvor og hvordan det uttrykket blir brukt. Stikk motsatt mening om det brukes i fysikk eller i geografi. Innen fysikken vil jorden ha sin magnetiske sydpol på Nordpolen, mens i geografien så er det bare Nordpolen er Nordpolen.

Ventetiden om bord

Er man mannskap om bord i et fartøy kan det være mye arbeid til alle døgnets tider. Men det kan også være mange og lange timer som skal fordrives uten at man kommer seg vekk fra fartøyet. I dag er vi jo så heldige at internett tas ned over de fleste deler av kloden vår. Og da kan det være underholdende å bruke noen timer online. Det er jo massevis man kan foreta seg online i dag – alt fra å lese nyheter, holde kontakten med dem hjemme eller bare til underholdning som å spille spill, se på en film, lese en bok eller høre på musikk. Mine favorittsider å besøke når jeg skal spille noen av spillene mine er:

På alle disse sidene er det et stort utvalg av spill. Dette er bare de sidene jeg gjerne går inn på om jeg søker underholdning og tidsfordriv og ønsker å gjøre det med spill i en eller annen form online. Alle som har vært online noe tid har jo en del venner som også er online. Og har man venner i flere land og gjerne i flere tidssoner så er det nesten alltid noen som er online og vil chatte. Det er alltid litt spennende å høre direkte fra andre steder på jordkloden om hva som skjer.

Jeg selv har aldri vært sjømann, men jeg kan veldig godt tenke meg at det blir mange og lange timer om bord på en båt. Det er selvfølgelig forskjell fra hvilken type båt man er om bord i – det sier seg jo selv. Noen bruker tiden til utdanning også mens de har slike lange vente timer. Så det å lære seg noe er jo alltid nyttig. Hva med å lære seg å benytte kart og kompass?

Elektronisk kompass

Elektronisk kompass er et fint ord på en GPS (Global Positioning System) som er dagens navn på det apparatet. GPS kan brukes til mye mer enn bare å lese kart. Med en GPS kan man regne ut (eller den regner det ut for deg) retninger. GPS benytter seg av satelitter og de gir informasjon hele tiden for å beregne både hvor du er og hvor du oppgir at du skal. Du kan f.eks. lage et GPS-kompass. Dette gjøres ved at to mottakere bygges sammen på litt avstand – en meter burde være nok. Når de da sammenlikner sine posisjoner kan det regnes ut kurs og retningen mot nord.

Det finnes enda flere typer kompasser som jeg kunne beskrevet, men jeg nøyer meg med disse mest vanlige. Ønsker du å lære mer om kompasset så kan du jo finne deg et kurs!