Hurtigruten

Hurtigruten er et gammelt selskap i Norge med lange og stolte tradisjoner. Men kjenner du til historien deres fra oppstarten? Aner du hvem som stiftet selskapet den gangen på 1800 tallet? Har du noen peiling på hvor mange båter de har benyttet seg av opp gjennom årene?  Spørsmålene er mange dersom man først begynner å grave litt i historien til et slik stort og stolt selskap. Jeg skal forsøke å belyse noen deler av denne historikken, men klarer nok ikke å få med alle detaljene. Men la oss ta alt fra starten av.

Stiftelsen

Richard Bernhard With (født 18. september 1846 i Tromsø, død 9. februar 1930 i Oslo) var en norsk forretningsmann, skipsfører og stortingsmann. Han var kjent som Hurtigrutens far. Han var sønn av Tromsø bys første skipperborger, Sivert Regnor With. Denne var fra rundt 1860 fyrforvalter på Andenes.

Hurtigruten
Hurtigruten

With innså gjennom sitt handelsvirket et økende transportbehov, og var pådriver i etableringen av Vesteraalens Dampskibsselskab i 1881. De to første årene var han selv kaptein på selskapets DS «Vesteraalen», hvorpå han ble kontorsjef og senere direktør. Han sikret selskapet konsesjon på å føre helårsrute langs kysten (Hurtigruten) med et statstilskudd på 70 000 kroner, og var selv kaptein på den første turen i juli 1893. Selskapet var ledet av ham frem til 1909, da hans helse fremtvang avgang.

Navnet på stifteren

Den første seilasen nordover ble gjennomført av DS «Vesteraalen» da i juli i 1893. Siden har det blitt mange båter som har gått i fast rute eller som vikarskip. To av skipene i historien har hatt grunnleggerens navn. DS «Richard With» (1909) og dagens MS «Richard With» (1993).Han har også fått en plass oppkalt etter seg – tusenårsstedet «Richard Withs plass» som vi finner i Hadsel kommune i Nordland fylke. Også i Risøyhamn har man en «Richard Withs plass», dette stedet eide han en gang i tiden. Også i Tromsø finner man «Richard Withs plass», mens Trondheim og Bodø har kalt opp veier etter ham. Både Vardø, Stokmarknes og Alstahaug har sin Richard Withs gate. Det samme gjelder Andenes, der Richard With vokste opp. I 1993 ble han avbildet på et frimerke.

 

Båtene.

Det er cirka 65 skip som har gått i fast rute i kortere eller lengre perioden i firmaets historie, men de har benyttet cirka 25 andre skip som vikarer eller avløser skip i den samme perioden. Siden den spede begynnelsen i 1893, har skipene gjennomgått en rivende utvikling. I bruttotonnasje er dagens største skip MS «Midnatsol», omtrent 25 ganger større enn DS «Vesteraalen», det første hurtigruteskipet. Passasjerkapasiteten er økt fra DS «Vesteraalen»s 200 til MS «Midnatsol»s 1 000. Også på passasjer siden har bekvemmelighetene hatt en rivende utvikling.

Helt frem til 1964 ble det siste dampskipet – DS «Lofoten» – satt ut av trafikk. Før andre verdenskrig hadde selskapet utelukkende dampskip i sin trafikk. I dag er det 15 skip som er i trafikk lang norskekysten. Men også i andre oppdrag kan vi finne noen av dagens skip.