Fremtidens cruiseskip

Cruise er og har alltid vært populært, både i Middelhavet og i norske fjorder. Dette er en turisme som man tjener store penger på og cruiseskipene tilbyr et mangfoldig og spennende tilbud. Cruiseskipene er i stadig utvikling og man prøver alltid å forbedre seg for å tiltrekke seg flere kunder. Innad i turistnæringen er det stor konkurranse og man må stadig oppgradere seg og tilby de mest attraktive tilbudene på markedet.

Det som regnes som det første cruiseskipet, Quaker City, la ut på sin første ferd i 1867 fra New York til Europa. I boken «The Innocents Abroad» av Mark Twain, som var med på denne turen, kan du lese om detaljene rundt cruiseferden. Litt senere(1875) ble det organisert cruise til Nordkapp av Thomas Cooke.

I senere tid har cruiseturismen og cruiseskipene gått gjennom en del forandringer. Cruiseskipene har reist til varme og tropiske områder som Kanariøyene og Middelhavet, og også til Vest-India. I dag finner vi cruiseskip med svømmebasseng og heis, og det blir mer fokus på luksus enn rask fremkomst. I Norge finner vi i dag Hurtigruten som tilbyr å se norske fjorder og nordisk kystlandskap.

Cruise og turisme

Cruisenæringen opplever store omveltninger og større krav til hvordan turisme skal drives på en bærekraftig måte. Folk diskuterer klima og utslipp, og det blir et større fokus på teknologi og hvordan skipene kan bygges på en mer miljøvennlig måte.

Cruiseturister til Vestlandet antas å øke og man diskuterer organiseringen og hvordan man kan møte behovet på en god måte. Steder som opplever stor pågang er for eksempel Bergen, Geiranger og Flåm. Mange små bygder påvirkes negativt av denne turismen og det blir også et politisk spørsmål. På den andre siden så legger turistene også igjen penger her, og noen utvikler dette videre og tilbyr attraksjoner og turer i nærområdet.

Cruise og turisme
Cruise og turisme

Cruiseskip og teknologi

Den teknologiske utviklingen for cruiseskip er langt fra ferdig og stadig utvikles mer moderne og miljøvennlige modeller. Blant annet ser man på alternative drivstoffmetoder og hvordan skipene skal styres – folk snakker om solcelle, hydrogen og ammoniakk. Man snakker om at det vil være dyrere å reise på cruise i fremtiden og grønnere løsninger vil være hovedfokus.

I Bergen er det en stor pågang når det gjelder cruisetrafikk og man diskuterer løsninger for å håndtere dette mer effektivt. Ett av argumentene er at cruisetrafikken bør fordeles bedre mellom de ulike havnene, og for å tjene mer penger på cruisetrafikken så bør man utvikle kulturopplevelsen, man bør se på samferdsel rundt cruiseskip med tanke på fart og utslipp, og man bør se på hvordan cruise styres fra nasjonalt, regionalt og lokalt hold.

NCE Maritime CleanTech er med på å gjøre den norske cruisetrafikken grønnere. Det norske maritime selskapet ligger langt foran når det gjelder å utvikle maritim teknologi, og prosjekt som kan nevnes er Zero-emission cruising; som tar i bruk vind og solenergi og som kan være i drift innen 2030. Også Green cruise ships, er en modell som forventes å være i utvikling – man ser både på helelektriske løsninger og hybrid energiløsninger.