Flytende hus

I dette innlegget skal jeg skrive litt det jeg personlig ser på som en fantastisk oppfinnelse; Flytende hus. Et flytende hus er akkurat det man skulle trodd at det er, det er et helt vanlig hus som flyter på havet i stedet for å stå på land. Det er ekstremt mange fordeler med flytende hus, og jeg skal nevne noen av dem i dette innlegget.

Mobilitet

En av tingene jeg liker best med flytene hus er at de er så enkle å flytte på. Du kan bo i Bergen en stund og så bare ta med deg hele huset til Hardanger, Oslo, Stavanger eller til og med et helt annet land. Vanligvis må man jo kjøpe et nytt hus hver gang man ønsker å flytte, men med et flytene hus kan man enkelt flytte til en hvilken som helst kystby.

Pris

flytande hus

Det er selvsagt ikke bare bare å få et hus til å flyte på en sikker måte, og det kommer med en pris. Men du vil antagelig vis bli overasket over hvor billig det er mulig å kjøpe et flytende hus, du må huske at mye av prisen på et tradisjonelt hus ligger i tomt og beliggenhet. Selv om du kanskje må betale noen avgifter der du ligger ved kai med det flytende huset ditt er det fortsatt betydelig mye billigere enn en faktisk tomt på land. Et flytene hus koster gjerne omtrent det samme som en seilbåt.

Nederland

I Nederland er ikke flytende hus et sjeldent syn. Nederland har som du sikkert er klar over noen ganske dramatiske vann problemer, store deler av Nederland ligger nemlig under eller i nærheten av havnivået. De har gode demninger og andre løsninger for å holde vannet ute, men det er ikke sikkert det er nok nå når det globale havnivået stiger på grunn av isen som smelter som følge av menneskeskapte klimaendringer. Nederland har tydelig vist at et helt samfunn av flytende hus ikke er umulig, men tvert i mot fungerer helt fint. Dette kan være en løsning som kan implementeres globalt og løse mange av problemene som klimaendringene bringer med seg. Sannsynligvis vil vi se mange flere flytende hus i fremtiden.

Noen ulemper

Selv om jeg fortsatt mener at flytende hus er geniale og gjerne kunne bod i et selv, er det også noen ulemper som vi ikke kan feie under teppet. En av de første om mest åpenbare ulempene er at det er vanskelig å utnytte det fulle arealet til havet med flytende hus. Å ha et hus eller en hel by midt utpå havet er veldig vanskelig og dyrt. Man trenger ferskvann, energi, råvarer og sanitetssystemer. Alle disse tingene er lett å få tak i dersom det flytende huset ditt ligger inntil land, men det er begrenset hvor mange flytende hus som kan ligge langs kysten. Det er også mange som finner det litt ubehagelig at ikke huset alltid ligger helt stille i vannet, bølger og vind kan føre til at du får samme følelse som når du er på en båt, og mange ønsker ikke å bo i slike forhold.

Flytende hus er en genial oppfinnelse som jeg virkelig har tro på, men det er fortsatt noen begrensinger som holder flytende hus tilbake. Kanskje kunne du tenke deg å bo i et flytende hus?