Båttyper

Over det meste av verden har man egne båttyper som er tilpasset området og bruken der. Alt i fra små robåter til store nyttefartøy som er tilpasset lokale forhold. Det er jo store lokale forskjeller rundt omkring i verden, mange steder er det behov for båter som kan klare seg godt på grunne vann og er da gjerne flatbunnete. Andre steder trenger man smale lange båter eller andre typer tilpassing.

Haiti

På Haiti har de også sine egne båttyper som de benytter seg av, disse er produsert lokalt og tilpasset bruken i området.

Batiman er en liten seilbåt med mange bruksområder, frakt og fiske er den mest anvendt til.

Boumba er en lokal variant av stokkebåten som vanligst blir brukt til fiske på grunne vann og frakt varer i de samme områder. Den har vanligvis en lengde på mellom fire og seks meter med en noe bredere baug.

Chate er en båt som er flatbunnet som ikke har dekk, også denne da beregnet til grunne vann til både frakt og fiske.

Corallain er en mye brukt båt på Haiti, den er å finne både som flatbunnet og med vanlig skrog.

Her er det mast vanlig å bruke årer eller staker for og komme seg fremover, på noen av disse båtene har man montert mast og seil som har vist seg og virke bra på grunne vann.

Gouelette er den største av de lokale båtene på Haiti, det er en seilbåt av typen skonnert. Skroget er kravellbygd og det er montert to master, den mest vanligste lengden er på rundt 12 meter lang.

Dette er båter som benyttes til frakt av varer langs kysten, båten blir også kaldt Haitiansk skonnert.

Kannot er en ganske liten fiskebåt som det lages flere varianter av. Den mest vanlige lengden på båten er rundt fem og en halv meter.

Disse båtene på Haiti er relativt små noe som er godt tilpasset lokale forhold og bruk.

Greske båttyper

Caique eller kaiki er en typisk tradisjonell fiskebåt i områdene innerst i Middelhavet. Den kommer i mange varianter og størrelser som også blir brukt til å frakte varer og mennesker.Dette er en trebåt lagd av lokale furutrær, den er bygd på kravell metoden med forskjellige former.

Nyere varianter har fått påmontert motorer og seil for og bedre fremkomsten. Det skal mye til at man finner to helt like Caique båter, for det brukes ikke tegninger når disse båtene lages. Det går på de lokale båt byggernes egne teknikker og fantasi, men grunnprinsippet er jo likt for alle.

Kaiki
Kaiki

Peramataki er ett lite seilskip på rundt åtte meter, dette r en tradisjonell seilbåt som hovedsakelig blir brukt til fiske.

Perama er også en seilbåt type som har en lastekapasitet på opp til 100 tonn, så dette er en solid båt. Her har man to master som er utstyrt med luggerseil eller gaffelseil.Denne båttypen dominerte området i fra 1400 tallet og frem til 1900 tallet, det er noen få eksemplarer igjen av denne båttypen i området. De prøver å holde dem så godt i stand som mulig for ettertiden.