Båttyper 2

Det er utrolig mange forskjellige båttyper ute i verden, mange av disse ser ganske like ut og er som regel lokalt tilpassede båter. Man har jo forskjellige behov etter hvert som tidene forandrer seg.

Lokale forhold spiller også en viktig rolle hvordan båtene er bygd, det som egner seg ett sted kan være ubrukelig ett annet sted.

De fleste av dagens båter har utspring i de gamle byggemetodene med tilpasning dagens behov.

Danske båttyper

Bæltbåt er en av den eldste fiskebåt typene i Danmark, den ble mye brukt til sildefiske langs kysten.

Dette er en kraftig og sterk båttype som er en plattgatter, det vil si at den har flat hjerteformet akterspeil. Det var noe uvanlig på fiskebåter på den tiden men båttypen ble også brukt til frakt av tunge saker når den ikke var ute og fisket.

På en måte en flerbruksbåt som kunne tjene inn penger også utenom fiskesesongene.

Kertemindebåden er dagens etterkommer av Bæltebåt og brukes fortsatt i fiske og varefrakt.

Lengden er omtrent åtte meter og bredden på nesten tre meter.

Galeas er en tomasters liten seilbåt på opp i mot 20 meter lang som ble brukt langs kystene rundt Danmark, Norge, Sverige og Finland til og frakte varer.

Båttypen har sin opprinnelse i fra 1800 tallet og har vert i bruk frem til midten av 1900 tallet. Det er nok noen igjen rundt omkring i nord Europa men disse er nok ikke i bruk til å frakte varer med lengre.

Det er flere varianter av denne båten, Norge har sin egen variant som er tilpasset bruken her. Sverige og Finland har sine varianter som passer dem best og enkelte andre land i Europa har også kopiert denne båttypen.

Hjertingpram eller Dory som vi kaller den her i Norge er en flatbunnet fiskebåt. Den ble mye brukt rundt Newfoundland på fiskebankene der og andre steder hvor det var veldig grunt.

Kåg er også en liten fiskebåt som er mye brukt i Danmark, den er spesielt lagd for de grunne kystområdene og fjordene.

Denne båttypen finner man også i både Sverige og i Tyskland men da under andre navn.

Dette er en spissgattet båt med en flat bunn som gjør at den egner seg veldig godt til bunn garnfiske og lignende.

Orøprammen er en ganske lokal båttype som man mest finner rundt Isefjorden som ligger i Sjælland.

Denne fjorden som de fleste Danske fjordene er grunne med mye plantevekster, da egner disse flatbunnede båtene seg veldig godt.

Det er fiske av ål, sild, hornfisk og flatfisk som det er mye av i disse fjordene at båtene kommer til god nytte. Det har også her kommet tilsvarende båttyper andre steder i Danmark mer tilpasset de lokale forholdene de har der.

Fyrblase er en gammel betegnelse på båttype med en opprinnelse i fra 1500 tallet. Det ble først benyttet furu som materiale i stedet for eik som var mest vanlig.

Alle de store seilbåtene som ble bygd på denne tiden fikk betegnelsen Fyrblase, Betegnelsen endret seg over tid og de forskjellige seilbåtene har fått nye betegnelser.

Danske båttyper
Danske båttyper